Echa padoku #00

*materiał został nagrany w piątek, stąd pewne rozbieżności czasowe