Maria de Villota dziękuje za wsparcie

Maria de Villota, która powróciła do Hiszpanii, gdzie będzie kontynuować swoją rehabilitację, osobiście podziękowała wszystkim kibicom za wsparcie po wypadku.

Maria na pewno włożyła wiele trudu w napisanie tego listu (fot. yallaf1.com)

Dalszy komentarz zbędny…