Jenny Moore

Wierni czytelnicy na pewno pamiętają poszukiwania tajemniczej kobiety, pracującej w składzie mechaników zespołu Lotus Renault. Pamiętają również obiecany wywiad, który nie doszedł do skutku, bo władze zespołu, które początkowo wyraziły zgodę na wywiad doszły do wniosku, że Jenny jako techniczna z mediami rozmawiać nie powinna. Minęło trochę czasu i zespół postanowił za pośrednictwem strony internetowej nieco przybliżyć osobę tajemniczej Jenny.

Zdjęcie Jenny, które zapoczątkowało poszukiwania (fot. World © Sutton)

Pełne nazwisko to Jenny Moore. W zespole pracuje od pięciu lat jako koordynator zaopatrzenia części zamiennych, ale obecny sezon jest jej pierwszym na torze. Oprócz zarządzania setkami części w garażu, Jenny jest również odpowiedzialna za jeden z kocy grzewczych oraz bierze czynny udział w operacji wymiany nosa. Dokładnie jest odpowiedzialna za jego zdjęcie, co w przypadku poważnego uszkodzenia nie jest zadaniem łatwym. Jest jednym z najlepiej zorganizowanych osób w garażu. Zwykle pojawia się jako pierwsza i wychodzi jako ostatnia, a w dziale części zamiennych panuje ład i porządek.