Dlaczego Fernandes powinien wygrać?

Zauważyłem, że temat sporu Lotus kontra Lotus budzi duże zainteresowanie więc proponuję Wam debatę. Tematem przewodnim niech będzie zdanie “Uważam, że Fernandes powinien wygrać (przegrać) batalię z Group Lotus ponieważ…”. Swoje stanowiska możecie przedstawiać w panelu komentarzy, ale wymagam minimum pięciu zdań, broniących postawionej przez Was tezy.

Przypomnę tylko, że sprawa dotyczy przedwczesnego i niezgodnego z prawem zerwania przez Group Lotus/Proton umowy na wykorzystywanie przez zespół Tonego Fernandesa nazwy Lotus Racing oraz praw obu stron do nazwy Team Lotus.