FRIC oficjalnie zakazany

Podczas wczorajszego spotkania dyrektorów technicznych z Charlie Whitingiem podjęto decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu używania systemu FRIC. Choć przed GP Niemiec zespoły zostały poinformowane przez FIA, że używanie tego rodzaju systemów może ich narazić na przykre konsekwencje, to do tej pory nie było oficjalnej wykładni.

Jednomyślność wszystkich uczestników wspomnianego spotkania oznacza, że od tego weekendu wyścigowego każde hydrauliczne połączenie pomiędzy przednim oraz tylnym zawieszeniem będzie raportowane FIA. Będzie to jednoznaczne z naruszeniem artykułu 3.15 regulaminu technicznego, mówiącego o poruszającym się elemencie aerodynamicznym.

Zmiana choć wydaje się być kosmetyczna, to jest istotna z punktu widzenia przepisów. Teraz wykrycie FRIC przez delegatów technicznych FIA od razu klasyfikuje samochód jako niezgodny z przepisami. Wcześniej FIA mogła podjąć reakcję jedynie w przypadku protestu zgłoszonego przez zespół.