FIA ogranicza ilość dziennikarzy w alei oraz wprowadza dodatkowe kary

FIA przed weekendem wyścigowym na torze Hungaroring kolejny raz zaostrzyła przepisy dotyczące alei serwisowej. Ilość dziennikarzy oraz fotoreporterów w czasie sesji treningowych została ograniczona do 25. Wejście do alei będzie przyznawane na podstawie pisemnego wniosku, który musi zostać złożony do czwartku, do godziny 15:00. Przedstawiciele mediów, dopuszczeni do pracy w alei serwisowej, otrzymają od FIA specjalne kamizelki, których używanie będzie obowiązkowe. Niezastosowanie się do wytycznych federacji oraz niezwrócenie kamizelki w odpowiednim czasie (30 minut po zakończeniu każdej sesji) będzie skutkowało wykluczeniem z pracy w alei obowiązującym aż do końca sezonu.

Wytypuj zwycięzcę na Hungaroringu – 200 PLN w Sportingbet bez ryzyka!

Wczoraj, późnym popołudniem odbyło się również spotkanie szefów zespołów, na którym miały zostać przedyskutowane rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo w alei serwisowej. Jednym z najczęściej powtarzanych pomysłów było wprowadzenie minimalnego czasu wykonania zmiany. Rozwiązanie nie zyskało jednak przychylności zespołów i niejako w zamian zaproponowano wprowadzenie dodatkowej kary przesunięcia o dziesięć miejsc na starcie wyścigu, dla kierowcy, który zostanie wypuszczony z miejsca serwisowego bez poprawnie zamontowanego koła.