La Gazzetta: Todt podejmie decyzję dziś lub jutro

Dzisiejsza La Gazzetta opublikowała informacje, z których wynika, że Jean Todt w ciągu dwóch najbliższych dni podejmie kluczowe decyzje, dotyczące testów opon, w których wzięły udział zespoły Ferrari oraz Mercedesa. FIA ma do dyspozycji trzy rozwiązania: zamknąć sprawę, przekazać do trybunału arbitrażowego lub usiąść do rozmów ze wszystkimi zespołami i znaleźć inne rozwiązanie. Informacje włoskiej prasy sugeruje również, że zespoły, będące przedmiotem dochodzenia, udzieliły już federacji wszystkich wyjaśnień w sprawie zorganizowanych testów.

Włoscy dziennikarze sugerują również, że jeśli sprawa znajdzie dalszy ciąg w trybunale arbitrażowym, w co osobiście bardzo wątpię, to pierwsze przesłuchania mogą odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Najbardziej prawdopodobnym krokiem są dalsze rozmowy pomiędzy FIA i zespołami, których celem będzie polubowne zakończenie sporu. Pierwszą okazją do przeprowadzenia takiego spotkania, będzie zbliżający się weekend wyścigowy, co może tłumaczyć szybkie działania podjęte przez szefa federacji. Dalsza eskalacja konfliktu oraz jego rozciąganie w czasie nie leży w interesie żadnej ze stron.