Nowe boczne struktury zderzeniowe od 2014 roku

W materiale, który opublikowałem w kwietniu, poświęconemu testom zderzeniowym wspomniałem, że przed sezonem 2014 zespoły czeka jeszcze jeden, dodatkowy sprawdzian. Wypadek Roberta Kubicy w Kanadzie pokazał, że obecny stopień zabezpieczeń jest bardzo wysoki, ale zauważono pewne braki. Bolid BMW uderzył w bandę pod kątem około 30 stopni, co wykazało, że boczne struktury zderzeniowe nie są dostatecznie mocne, aby wytrzymać taki kontakt.

FIA Institute, komórka zajmująca się głównie bezpieczeństwem na torach, rozpoczęła wtedy badania oraz poszukiwania nowego rozwiązania. Efektem tych prac jest wprowadzenie od 2014 roku nowej struktury zderzeniowej, która zapewni kierowcy lepszą ochronę przy uderzeniu pod pewnym kątem. Pod uwagę brano dwie konstrukcje, tubę z włókna węglowego oraz tzw. kanapkę, czyli struktura przekładkowa (dziękuję za podpiwedź) wykonana z włókna węglowego.

Pierwszy z pomysłów, autorstwa inżynierów zespołu Marussia okazał się skuteczniejszym rozwiązaniem i to ono będzie stosowane w przyszłorocznych bolidach. W celu obniżenia kosztów produkcją elementów zajmie się zespół Red Bulla, a zadaniem pozostałych stajni będzie jedynie przygotowanie mocowania oraz sprawdzenie jego trwałości w teście zderzeniowym.

Poniżej znajdziecie film udostępniony przez FIA Institute, obrazujący zachowanie wszystkich wspomnianych rozwiązań, łącznie z tym stosowanym obecnie, przy uderzeniu pod kątem 30 stopni.